Trấn Yên: Hỗn chiến sau cuộc nhậu, 1 nam thanh niên tử vong