Sôi nổi các hoạt động thể thao tại Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016