Hội Nông dân tỉnh tổ chức Giải cầu lông “Bông lúa vàng” lần thứ II năm 2016