Festival YOGA xuân Đinh Dậu 2017 tại thị xã Nghĩa Lộ