Đại hội Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023