Yên Bái: Hừng hực khí thế “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam