Petrolimex Yên Bái đăng cai chương trình giao lưu văn hoá - thể thao công nhân viên chức, lao động khu vực Tây Bắc bộ