Yên Bái tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân