Bùi Thị Kim Thoa- "Cô gái vàng" của điền kinh Yên Bái