Đấm "rất mạnh" vào mặt trọng tài, đội trưởng Francisco Vaz bị cảnh sát bắt ngay trên sân