Trên 600 VĐV tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc tại Yên Bái