Đoàn trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức Gala Tìm kiếm tài năng học sinh, sinh viên YBC