Thành phố Yên Bái sôi động Chương trình “Vũ điệu xuân” năm 2023