Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tại Lễ công bố Quyết định ghi danh Lễ hội Đền Đông Cuông vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia