Yên Bái khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2