Hội diễn Nghệ thuật quần chúng - Trình diễn trang phục áo dài thành phố Yên Bái