Bộ Công an phát động Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025