40 tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Văn Yên miền đất nhớ”