Yên Bái: Nhiều hoạt động phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết