[VIDEO]Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với Ban Tổ chức và Sở Nội vụ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly về công tác xây dựng Đảng