[VIDEO] Chi bộ Tổ 10, phường Đồng Tâm sinh hoạt chuyên đề “Cách mạng tháng Tám ở Yên Bái”