Bí thư Đoàn phường Cầu Thia đi đầu trong phát triển kinh tế