Tỉnh đoàn Yên Bái: 14 thí sinh tham dự Hội thi “Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh”