Yên Bái: Xuất quân 5 đội trí thức trẻ tình nguyện hè 2014