Gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Yên Bái với Câu lạc bộ Công chức, viên chức trẻ