Tuổi trẻ Trạm Tấu mở đường GTNT tại thôn Đầu Cầu, xã Xà Hồ