Hơn 20 suất học bổng được quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vùng cao Yên Bái