Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - hiệu quả kích cầu du lịch Yên Bái