Yên Bái sẽ có 15 hoạt động, sự kiện kỷ niệm lớn và phấn đấu đón 1,7 triệu lượt du khách trong năm 2024