Mù Cang Chải chào mừng Ngày hội thống nhất và khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”