Mù Cang Chải khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” và ra mắt sản phẩm du lịch KONG HILL CAMPING SITE