Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023 "Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc"