Khai mạc Ngày hội khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình năm 2023