Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Khèn Mông