Yên Bái tham dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia