Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ