Phát biểu bế mạc Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái của đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh