Tỉnh ủy Yên Bái họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025