Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên bày tỏ niềm vui và trách nhiệm trước thềm đại hội