Chợ Bến Đò mới (thành phố Yên Bái) chính thức đi vào hoạt động hôm nay-15/3