Huyện Yên Bình gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn năm 2023