Giá lợn hơi xuống thấp, người chăn nuôi Yên Bái gặp khó