Nông dân Yên Bái trở thành tỷ phú nhờ nuôi con 4 chân dưới nước