Hội thảo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2023