Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm việc về tiến độ triển khai và giải phóng mặt bằng các dự án giao thông