Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái