Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tuyến đường Trạm Tấu – Bắc Yên và đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174