Hội Nông dân Yên Bái hưởng ứng chiến dịch truyền thông về trồng rừng và phục hồi rừng, giảm nhẹ khí nhà kính