Thành phố Yên Bái sôi động chương trình Vũ điệu xuân 2024