Tưng bừng, rực rỡ đêm lễ hội "Quế Văn Yên - Thương hiệu vươn xa"